Terug naar boven

Beste Patiënt van onze praktijk

Namens het hele team van de Waterlelie willen wij u een mooi, goed, gelukkig en gezond 2023 wensen. Ook in 2023 gaan wij ons met de volle 100% inzetten uw zorg zo goed mogelijk te verzorgen.

Daar wringt helaas ook direct de schoen. Zoals u waarschijnlijk in het nieuws en diverse campagnes in zorglocaties als onze praktijk en bijvoorbeeld het ziekenhuis heeft gezien: is er een groot tekort aan personeel in de gezondheidszorg. Met het tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel zoals doktersassistentes en praktijkondersteuners is enorm. Ondanks een staking en brandbrieven aan de overheid is het einde van deze problemen nog niet in zicht.

Hoewel het gaat om een landelijk probleem kunnen wij, als we enkel naar Almere kijken, concluderen dat er op dit moment ruim 20.000 Almeerse inwoners zijn waar geen huisarts voor is. Ook op de spoedpost is het daardoor veel drukker omdat mensen zonder huisarts daar naartoe gaan met relatief kleine zorgvragen.

Ook in onze praktijk zien we dat de drukte en daardoor de wachttijd toeneemt. Ondanks dat ons enorm ervaren team van doktersassistentes elke dag enorm hun best doet om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan, advies te geven, afspraken te maken bij de juiste hulpverlener, recepten te verzorgen, post en uitslagen te verwerken.

Wij kunnen daarom helaas, geheel tegen onze zin en ons zorg hart in, niet anders dan een aantal wijzigingen doorvoeren in ons beleid en manier van werken. Zo proberen wij u de best mogelijke zorg te bieden met de minst mogelijke wachttijd. Hieronder een opsomming van onze maatregelen en de gevolgen voor u als patiënt.

Waarnemers/ invallers
Wij proberen het tekort aan zo goed als mogelijk op te lossen door te werken met invalkrachten en/of waarnemers die slechts tijdelijk in onze praktijk werken. Dit zijn altijd gediplomeerde professionals met ervaring en actuele kennis.

Een eigen huisarts
Hoewel u altijd een voorkeur mag opgeven is het niet mogelijk om deze altijd direct in te willigen. Het kan zijn dat u daarom een afspraak krijgt bij een van onze andere artsen/specialisten of dat u langer moet wachten op een afspraak bij de arts/specialist van uw voorkeur.

Doorverwijzingen
Omdat ook elders in de zorg (wijkverpleging, verschillende therapeuten, psychologen etc.) tekorten zijn zult u vaker en langer moeten wachten voor u doorverwezen kan worden en langer wachten voordat u in het ziekenhuis, een instelling of (privé) kliniek terecht kunt. Wij begrijpen dat het niet makkelijk is als u met pijn langer moet wachten, u een ziek kind of ouder heeft  die hulp nodig hebben etc. Weet dat wij er alles binnen onze macht aan doen om u en uw dierbaren zo goed en snel mogelijk bij de juiste zorgpartner te krijgen.

Medicijnen
Verschillende medicijnen zijn op dit moment en in de toekomst slecht of zelfs niet leverbaar. Met vragen hierover of vragen over de vervangende medicijnen kunt u het beste contact opnemen met uw apotheek. In tegenstelling tot wat sommige vermoeden hebben wij als praktijk geen reservevoorraad medicatie en ook geen enkele invloed op de levering van medicijnen bij u of de apotheek.

Wij begrijpen dat deze maatregelen vervelend kunnen zijn voor u als patiënt, maar rekenen toch op uw begrip.

Wat u zelf kunt doen om de wachttijden in onze praktijk zo veel mogelijk voor uzelf en anderen te beperken?

Omgang met elkaar

Als laatste moeten wij u helaas uit ervaring nogmaals wijzen op onze praktijkregels. Onze collega’s maken inmiddels dagelijks incidenten mee waarin zij worden uitgescholden, gekleineerd, beledigd of zelfs bedreigd. Zoals u graag te woord wordt gestaan en wordt behandeld, worden onze collega ook graag behandeld. Ook meerdere keren bellen, mailen of eisen stellen zorgen niet voor een versnelling van een oplossing voor uw zorgvraag.

Bij ernstige schending van onze praktijkregels zullen wij in alle gevallen de behandelovereenkomst met u als patiënt opzeggen en als er sprake is van bedreiging doen wij altijd aangifte. Bent u het ergens niet mee eens bent u uiteraard welkom dit met ons te delen, op een respectvolle manier via onze klachtenprocedure. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Ondanks alle uitdagingen waar wij als praktijk voor staan doen wij altijd voor iedereen onze uiterste best om uw zorg zo goed, zorgvuldig en snel mogelijk te regelen. Daar mag en kunt u van uitgaan.

Wij hopen er samen met u een mooi en vooral gezond nieuwjaar van te maken.

Team Huisartsenpraktijk De Waterlelie.

 

Sluit dit bericht